1. วิศวกรไฟฟ้า

 • - เพศชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านไฟฟ้า
 • - อายุไม่เกิน 35 ปี
 • - ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 2. จัดซื้อต่างประเทศ

 • - ชายหรือหญิง จำนวน 1 อัตรา
 • - วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • - ไม่จำกัดอายุ
 • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • - มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ

 • เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

  ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทร.02-091-8511 #3401-3402 คุณประภาพร, คุณภัทรวดี

  Email : hr@cch.co.th
  Line ID : ple