1. หัวหน้างานการผลิต

 • - เพศชาย จำนวน 2 อัตรา
 • - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์
 • - อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 2. วิศวกรไฟฟ้า

 • - เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • - อายุไม่เกิน 35 ปี

 • เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

  ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทร.02-091-8511 #3401-3402 คุณประภาพร, คุณภัทรวดี

  Email : hr@cch.co.th
  Line ID : 479747